On-site

Website Migratie (301 redirects)

301 redirects zijn belangrijk op het moment dat de adressen van je website veranderen, bijvoorbeeld als gevolg van een herstructurering van de website. Een 301 redirect stuurt bezoekers van pagina A door naar pagina B. Zo weten we zeker dat er geen verkeer verloren gaat omdat er bijvoorbeeld nog oude links in Google of op andere websites staan.

Het maken van 301 redirects is een tijdrovende klus. Tegelijk is het cruciaal dat de redirects correct zijn. Met onze ervaring in vergelijkbare projecten helpen we jij jou graag om de migratie naar je nieuwe website tot een goed einde te brengen.

Werkwijze
  • Met slimme tools lezen wij de oude situatie uit zoals Google dat ook zou doen. Deze data combineren we met gegevens uit Google Analytics om zo tot een totaalplaatje van de website te komen.
  • We geven een inschatting van de kosten.
  • Vervolgens koppelen en/of herschrijven we deze URL’s naar de nieuwe situatie. Dit wordt handmatig gecheckt om zeker te weten dat de redirects correct opgebouwd zijn.

Door juist gebruik van redirects zorg je ervoor dat je geen verkeer verliest bij het verhuizen van je website en behoud je de organische posities van je website. 

Stay in the know

We zullen je niet spammen. Elke maand een update, that’s all! 750+ mensen gingen je al voor.