Only for Men

Mode voor de Mannen van Nederland

Only for Men

De harde cijfers

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/bXVsdGlwbHktbmw%3D/5c54415e620e8/middel13x_1_20190201_065350.png

Cijfers zijn onbetwistbaar. Dat zou je zeggen. Het ligt er echter maar net aan hoe je cijfers interpreteert en in welke context ze staan. Een stijging van tweehonderd procent is niet zoveel als de bezoekersaantallen daarmee van twee naar zes zijn gegaan.

Verwacht van ons daarom geen nietszeggende getallen. Wel impact! Wij benoemen bij onze projecten altijd de impact die ons werk heeft gehad voor onze relaties. Met andere woorden, we plaatsen de cijfers in context waardoor het betekenis krijgt.