Samen vechten tegen armoede

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/bXVsdGlwbHktbmw%3D/5c740b032fd15/compassion-case_1_20190225_093427.jpg

Compassion

Niet iedereen in de wereld is zo rijk als wij in Nederland. Stromend water, een dak boven ons hoofd, eten, onderwijs en veel meer. Dat is een luxe die we vaak vergeten. Zoals wij als kinderen opgegroeid zijn zonder (financiële) zorgen, zo willen we met Multiply ook kinderen zorgeloos laten opgroeien. Multiply sponsort per collega een kind bij Compassion, op die manier zijn we samenwerkend partner. Elke collega heeft één keer in de zoveel tijd een briefwisseling met het sponsorkind om ‘connected to reality’ te blijven en het kind te laten weten dat wij er voor ze zijn als sponsors.

Missie van Multiply

Wij hebben als missie om organisaties vanuit kennis en innovatie efficiënt helpen groeien in een snel veranderende wereld. Omdat kennis een belangrijke pijler in onze organisatie is willen we de kinderen die bij Compassion projecten aangesloten zijn ook steunen in onderwijs en kennis. Multiply heeft afgelopen jaren samen met Compassion bijgedragen aan de bouw van twee scholen in Bolivia waar nu meer dan 550 kinderen dagelijks les krijgen en daarmee een kans in de maatschappij krijgen. Ieder kind verdient een kans om te leren en zijn of haar passies te ontwikkelen. De missie van Compassion dragen we graag ons steentje aan bij!

Missie van Compassion

Compassion Nederland wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Deze kinderen leven in armoede en dat heeft veel gevolgen voor hen: geestelijk, fysiek, economisch en sociaal/emotioneel. Compassion wil hen een leven in vrijheid bieden, zodat ook deze kinderen echt kind kunnen zijn om vervolgens op te groeien tot volwassen mensen.

Partner-van-Compassion-Logo-zonder-foto-300x152

School 1 in Noord-Oruro (Milenium), Bolivia

School 2 in Oruro, Bolivia

Project Brazilië

In 2021 hebben we bij Multiply een bijdrage geleverd aan een mooi project in Brazilië. Het project was bedoeld om 235 families hun business te kunnen laten runnen of te verbeteren om op die manier toch inkomsten te genereren tijdens de pandemie.

Bakkerij Peru

In 2022 hebben we met Multiply bijgedragen aan de bouw van een bakkerij. De bouw en alles wat erbij komt kijken om een bakkerij op te starten werd gebruikt voor een workshop ondernemerschap waar 230 gezinnen aan deelgenomen hebben. Met als doel de economische impact van COVID-19 te verminderen.