how to

Wat betekent de referral 127.0.0.1:8888 in Google Analytics?

how to

Michael

16 maart 2018

Al sinds enige tijd duikt de referral 127.0.0.1:8888/ regelmatig op in de bron & medium rapporten in Google Analytics. Meestal als er in dit rapport vreemde bronnen te zien zijn dan is dit afkomstig uit spamverkeer. In dit geval is dat niet zo, het verkeer is namelijk afkomstig van Google zelf.

Sinds eind 2017 is de naam van Google veranderd van Google Corporation naar Google Limited Liability Company oftewel Google LLC. En laat dit nu net de naam zijn van de internetprovider die we terugzien in Google Analytics bij het verkeer dat afkomstig is van 127.0.0.1:8888/.

Waarom deze naamswijziging?

Google splitst het bedrijf op in meerdere delen waarbij elk deel zelf verantwoordelijk is voor de inkomsten en uitgaven. Dit heeft voor Google als voordeel dat als er een van de onderverdelingen met schulden kampt, alleen dat deel er ook verantwoordelijk voor is. Een andere reden die je zou kunnen aandragen voor het opdelen van het bedrijf zijn de hoge boetes die Google heeft ontvangen voor het “misbruiken” van de machtspositie die Google heeft. Dit ging erom dat andere vergelijkingssites niet werden vertoond tussen de resultaten van Google Shopping. De Europese Commissie kan namelijk hiervoor boetes opleggen voor een bepaald percentage van de omzet van Google. Als het bedrijf is opgesplitst en de omzet wordt verdeeld over meerdere takken, zullen eventuele boetes ook lager uitvallen.

Hoe kunnen we dit verkeer uit Google Analytics filteren?

Maar goed, over het algemeen zal Google Analytics dit verkeer er zelf uit filteren wanneer in de instellingen van Google Analytics is aangevinkt: “Alle hits van bekende bots en spiders uitsluiten”. Alleen wordt dit nog niet automatisch herkent, dus moeten we het op een andere manier eruit filteren. Wij hebben in Google Analytics gekeken hoe we dit het beste kunnen doen en zijn met de volgende oplossing gekomen, namelijk filteren op Serviceprovider.

Om te zien of deze bot ook in jouw Google Analytics data terugkomt kan je het volgende doen. Ga in Google Analytics naar het rapport “Doelgroep” en klik vervolgens onder “Technologie” op “Netwerk”. In de lijst met serviceproviders kan je vervolgens zoeken op: “google llc”, als hierin een resultaat terugkomt dan betekent dit dat deze bot ook in jouw Google Analytics data terugkomt.

Om dit te filteren doen we het volgende:

Ga vanuit het hoofdscherm in Google Analytics naar Beheerder:

Klik vervolgens op Filters:


Filter toevoegen en kies hierbij voor een aangepast Filtertype. Filter vervolgens op Internetprovider en vul in het Filterpatroon het volgende in:

^google\sllc$|^google\sinc\.$


Als deze stappen zijn doorlopen dan zal de bot in het vervolg niet meer worden opgenomen in je Google Analytics data. Het filter werkt helaas niet met terugwerkende kracht, dus het is goed om dit zo snel mogelijk op te lossen.